Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004   

PRACE 2012

performance

YOU ARE HERE

Transart Communication Festival,
Koszyce, Słowacja

You are here - performance You are here - performance You are here - performance
You are here - performance You are here - performance You are here - performance
You are here - performance You are here - performance You are here - performance
You are here - performance You are here - performance You are here - performance


Inspiracją do performance był plan rynku w Koszycach. Posiada on dość oryginalny kształt podobny do wrzeciona lub migdału. Taki typ rozwiązania urbanistycznego spotykano w Średniowieczu. Zachowane do dziś rynki o tym kształcie stanowią rzadkość. W Polsce rynek o kształcie wrzeciona posiada Środa Śląska. Swój performance oparłam więc na siostrzeństwie tych dwóch miast oraz na samym kształcie wrzeciona, które w czasach Paleolitu kojarzone było z kobiecością i symbolami kobiecymi (symbolizowało waginę). Na terenach obu miast w późnym Paleolicie istniało osadnictwo.

Podczas akcji ubrana byłam na biało. Rozpoczęłam od poczęstowania publiczności migdałami oraz namalowaniu na chodniku różową farbą migdałowatego kształtu i wypisania nazw obu miast (Košice, Środa Śląska), pokrótce wyjaśniając widzom ideę. Następnie obeszłam dookoła rynek malując na chodniku symbole związane z kobiecością z czasów Paleolitu (wykorzystane symbole pochodzą z książki „Wenus z epoki lodowcowej" Rudolfa Drosslera).

Symbole malowałam przy każdym wejściu do parku, który zajmował część rynku oraz przy każdym przejściu między budynkami na drugą stronę rynku. Podczas mojego działania wolontariuszki z Transart Communication rozdawały przechodniom ulotki z ideą akcji. Po obejściu rynku wróciłam do punktu wyjścia. Stanęłam w namalowanym wcześniej kształcie migdała, pisząc na sukience słowa „you are here". Stojąc bez ruchu przez kilka minut na głównej ulicy zakończyłam akcję.

SOUVENIR FROM KOSICE

Transart Communication Festival,
Kosice, Slovakia

Souvenir from Kosice Souvenir from Kosice Souvenir from Kosice
Souvenir from Kosice Souvenir from Kosice Souvenir from Kosice


Koszyce otrzymały tytuł Stolicy Kultury 2013. Performance odnosił się do medialnego i komercyjnego wizerunku miasta lansowanego w Internecie dla zagranicznych odbiorców. Czytając informacje w języku polskim lub angielskim Koszyce jawią się jako turystyczne miasto, posiadające liczne atrakcje. Akcentowane są jedynie pozytywne strony miejscowości. Nie udało mi się znaleźć artykułów, które mówiłyby o ciemnych stronach miasta, jego problemach czy też podejmujących głębszą analizę historyczno-etnograficzną.

W związku z faktem, że my, jako uczestnicy festiwalu oraz publiczność mieliśmy okazję przebywać w tak „idealnym" mieście, postanowiłam przygotować dla artystów biorących udział w festiwalu oraz widzów pamiątki z Koszyc. Nawiązując do poprzedniego performance, w którym porównałam plan starówki w Koszycach do ciała kobiety, zaproponowałam uczestnikom wykonanie odcisku fragmentu mojego ciała - tego, który podoba im się najbardziej. Akcja odbywała się za zasłoną z płótna, na którą projektowane było zdjęcie rynku w Koszycach. Widzowie wchodzili pojedynczo. Odciski wykonywane były farbą akrylową na kartkach formatu A4 z podpisem „Anka Leśniak, Souvenir from Kosice - Capital of Culture 2013".

inne prace performance

Destination Destiny

Weź szminkę...

Mostek Pokutnic

Passing

akcje Body Printing