Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004   

PRACE 2012

performance

DESTINATION DESTINY

Transart Communication Festival,
Koszyce, Słowacja

Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance
Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance
Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance
Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance Destination Destiny - performance

W pociągu relacji Koszyce - Bratysława zorganizowano „LiTrain" - wagon, w którym miały miejsce dyskusje o literaturze oraz odczyty fragmentów prozy i poezji. W tym wagonie na zmianę z działaniami związanymi z literaturą miały miejsce performance w ramach „Transart Communication". Mój performance oparty był na związkach i znaczeniach słów „destination" i „destiny", gdzie pierwsze oznacza cel podróży, kierunek drogi, a drugie - przeznaczenie. Połączenie tych słów, które napisałam na „plakietce" przyczepionej do czerwonej sukienki, w którą byłam ubrana.

W ramach performance podchodziłam po kolei do wszystkich obecnych w wagonie prosząc o okazanie biletu. Następnie po dłuższym zawieszeniu wzroku na „sprawdzanej" osobie dawałam kartkę z napisem: „When you change your destination you change your destiny" (Kiedy zmieniasz kierunek drogi zmieniasz przeznaczenie). Po pocałunku w policzek widza przechodziłam do następnej osoby.

inne prace performance

performance: "You are here" i "Souvenir from Kosice"

Weź szminkę...

Passing

akcje Body Printing

Mostek Pokutnic