Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004

PRACE 2017

Vergessen Sie uns nicht

fotografia, instalacja, kartki pocztowe

INNE - Invisible inVisible / Nieiwdzialne Widzialnego
Galeria Wozownia, Toruń, wystawa indywidualna
Impulsem do powstania pracy była dla mnie postać Julie Wolfthorn – malarki i graficzki, głównie autorki portretów, która urodziła się w Toruniu w 1864 roku, jako Julia Wolff i spędziła tu swoje dzieciństwo. W 1880 roku zamieszkała w Berlinie, gdzie studiowała sztuki piękne, jak również aktywnie działała na rzecz emancypacji i równego dostępu do edukacji dla kobiet pragnących zostać artystkami. W 1942 roku została deportowana do obozu w Terezinie, gdzie zmarła dwa lata później.Julie to postać na pograniczu kultur, urodzona w mieście, gdzie ścierały się wpływy polskie, niemieckie, żydowskie. Decyzja „modyfikacji” nazwiska, do którego dodaje nazwę miasta swojego pochodzenia, może świadczyć o jej lokalnym patriotyzmie. Moją uwagę zwróciła też ciekawa koincydencja – THORN, niemiecka nazwa miasta, podobnie jak polska – TORUŃ, pochodzi od słowa cierń (ang. Thorn, niem. Dorn). Cierń (thorn) posiada wiele znaczeń symbolicznych, co może nawiązywać do tragicznych losów Julie Wolfthorn, a w szerszym kontekście prowokować pytania o nasza kondycję, tożsamość, zasady i lęki 'tu i teraz'.Częścią instalacji jest fotografia, która stanowi remake archiwalnego zdjęcia Julii Wolfthorn siedzącej przed sztalugą, w trakcie malowania obrazu. Napis na obrazie „Vergessen Sie uns nicht” jest cytatem z jej listu, który wysłała z obozu koncentracyjnego w imieniu swoim i swojej siostry do ich przyjaciela. W nawiązaniu do tego cytatu uformowałam drut kolczasty w kształt napisu „Nie zapomnij o nas”. Ten napis został powtórzony w wielu kilku językach – ręcznie napisany przez moich przyjaciół z różnych krajów. Pocztówki z napisami dopełniały instalację składającą się z fotografii wydrukowanej na płótnie i umieszczonej na sztaludze oraz napisu z drutu kolczastego.