Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004

PRACE 2014

FIFI ZASTROW

instalacja, fotografia, nagranie dźwiękowe

Getto XXI
wystawa towarzysząca
obchodom 70. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto
Monopolis, Łódź


Inspiracją do powstania pracy była niezwykła historia Fifi Zastrow (Friderike Falkenberg), aktorki żydowskiego pochodzenia, która w czasie wojny grała w Theater zu Litzmannstadt. Był to propagandowy teatr III Rzeszy, a Fifi grała tam główne role, ukrywając swoje pochodzenie. Na scenie Theater zu Litzmannstadt występowała prawdopodobnie do końca jego istnienia (1944). Nie uniknęła jednak losu wielu Żydów i trafiła do obozu koncentracyjnego w Niemczech, gdzie była poddawana eksperymentom medycznym i torturom. Przeżyła, jednak nie wytrzymała jej psychika, do końca żyła w całkowitej izolacji i panicznym strachu przed ludźmi.

Historię FiFi Zastrow vel Friderike Falkenberg zrekonstruowała kilka lat temu na łamach "Tygla Kultury" Małgorzata Leyko, która w swoim artykule zadaje pytanie: Jak wyglądało jej życie w mieście, które z jednej strony było dużym ośrodkiem władzy nazistowskiej, z drugiej zaś stało się miejscem męczeństwa Żydów. Trzy przecznice od ulicy, przy której mieścił się Theater zu Litzmannstadt, zaczynało się łódzkie getto. Czy dla Zastrow sposobem na ocalenie mógł być teatr, czy scena była jej gettem?

Historia FiFi - jej kłopoty z tożsamością, rozbieżność między tym jak siebie postrzegała, a tym za kogo uważali ją inni, udawanie, gra aby się ochronić, aby coś ukryć, aby przetrwać w świecie "lepszych"... chyba nie straciła na aktualności...