Anka Leśniak

prace         cv        teksty        kontakt

2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2004

PRACE 2012

KAŻDY DOM POTRZEBUJE BALKONU

Art Tranzyt Festival SMOG - performance/instalacja w przestrzeni miejskiej,
Galeria Sektor 2, Jaworzno

Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej
Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej
Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej
Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej
Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej
Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej Każdy dom potrzebuje balkonu - instalacja w przestrzeni miejskiej


Inspiracją do pracy był tytuł książki izraelskiej pisarki Riny Frank "Każdy dom potrzebuje balkonu". Książka oryginalnie wydana w języku hebrajskim opisuje losy kobiety z rodziny żydowskich imigrantów, którzy opuścili Europę, aby osiedlić się w Hajfie. Narratorka opisuje życie rodzinne, którego ważna część toczyła się na balkonie. Balkon to miejsce, z którego jako mała dziewczynka obserwowała rzeczywistość.

Balkon ma również swoje znaczenie w symbolice snów. Oznacza oczekiwanie, tęsknotę. Stać na balkonie, to mieć nadzieję na spełnienie marzeń, spaść z balkonu, to stracić złudzenia. Spoglądanie na balkon we śnie świadczy też o marzeniach erotycznych śniącego.

Balkon w opuszczonej kamienicy, obecnie zmienionej na potrzeby galerii ciągnie się przez całą szerokość budynku. Kamienica niegdyś należała do społeczności żydowskiej - licznej w Jaworznie przed II Wojną Światową.

Postanowiłam umieścić na balkonie coś, co jest na pozór zwyczajne, jednak absurdalne w zastanej rzeczywistości, kontrastujące z otoczeniem białe balony. Na murze został wydrapany napis po polsku i po hebrajsku "każdy dom potrzebuje balkonu", który wyabstrahowany z kontekstu książki staje się rodzajem społecznego, demokratycznego postulatu - prawa do przestrzeni, która jest przestrzenią wspólną i naszą własną jednocześnie na styku przestrzeni publicznej i prywatnej.

W swojej pracy chciałam połączyć wątki - kontekstu miejsca - miasta Jaworzna, kamienicy, na której powstała instalacja, z ważnym w mojej twórczości wątkiem historii kobiet (przywołanie bohaterki powieści Riny Frank - opartej na wątkach biograficznych). Ważny był tu dla mnie motyw spojrzenia i oczekiwania. Moment obserwowania a jednocześnie bycia obserwowanym. Instalacja stała się więc tłem dla akcji. Podzieliłam publiczność na część stojącą na balkonie i pod balkonem kobiety i mężczyzn. W akcji wykorzystałam fragmenty książki Riny Frank.

inne prace w serii site-specific:

Chciałam tylko latać

Dom Lilit

Kamienie Hańby/Ogród Kata

Mostek Pokutnic

White Plague

Liquid Wall